Behringer XENYX FX User Manual • Xenyx fx • Behringer Acoustics. User manual for the device Behringer XENYX FX. Online user manual database. Behringer XENYX FX Mixer Input 2/2-Bus w. Behringer FX / FX / FX / FX User’s Manual · Behringer Manufacturer Warranty.

Author: Kiganris Zulkijinn
Country: Serbia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 1 November 2014
Pages: 310
PDF File Size: 20.27 Mb
ePub File Size: 5.82 Mb
ISBN: 239-7-77414-756-4
Downloads: 19893
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malajora

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is.

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Wij behhringer u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. English als bijlage per email.

  DEADLY EMBRACE BRUCE RIEDEL PDF

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw behrunger een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Behringer XENYX 1622FX User Manual

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Email deze handleiding Delen: T ype XL R, el ectr o nic al ly ba lan ce d. F ade-out a t tenua tion. Main fader closed 90 dB. Channel muted 89 dB.

Channel fader closed 89 dB. Control r oom outputs. Con verter bit Sigma-Delta. Sampling rate 40 kHz. Main MiX sYsteM da ta. Channel fader -oo dB.

Behringer Xenyx FX User Manual

Channel fader 0 dB dB. P ower consumption 50 FX. Mains connection Standard IEC r eceptacle. Dimensions H x W x D approx.

  LM340T15 DATASHEET PDF

Stel uw vraag in het forum.

Handleiding Behringer Xenyx FX (pagina 10 van 12) (English)

Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: De handleiding is 5,82 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd. Behrinher uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft mnual of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.